Mariesgate 9

Oppdragsgiver

Sameiet Mariesgate

Address

Mariesgate 9, Oslo

Tiltak (hva har vi gjort)

Byttet 180 stk vedlikeholdsfri vinduer – stilkopi og balkongdører