Løvenskjoldsgate 2, Frogner

Oppdragsgiver

Address

Løvenskjoldsgate 2

Tiltak (hva har vi gjort)

Byttet ut 25 vinduer