Katta Borettslag

Oppdragsgiver

Sameiet Katta BRL

Address

Katta Borettslag, Wesselsgate 11A, 0165 Oslo

Tiltak (hva har vi gjort)

Her byttet vi 180 stilkopi vinduer i 5 bygårder