Karl Johansgate 12, Comfort Hotell

Oppdragsgiver

NCC

Address

Karl Johansgate 12

Tiltak (hva har vi gjort)

Her byttet vi ut 250 vinduer, monterte 650 brann/lyddører,
byttet hele taket, og diverse andre snekkeroppdrag.