Griffenfeldtgate 17 og 19

Oppdragsgiver

Viking Entreprenør

Address

Griffenfeldtsgate 17 og 19

Tiltak (hva har vi gjort)

Byttet vinduer og dører