Gøteborggata 7

Oppdragsgiver

Sameie Gøteborggt. 7

Address

Gøteborggata 7, 0566 Oslo

Tiltak (hva har vi gjort)

Byttet ut 65 vinduer, stilkopi