Drammen Stasjon

Oppdragsgiver

Strøm Gundersen

Address

Strømsø Torg 1, 3044 Drammen

Tiltak (hva har vi gjort)

Her byttet vi 105 stilkopi vinduer, 12 stilkopi dører, alt tømrerarbeid