Branbanigården, Sandvika

Oppdragsgiver

Viking Entreprenør

Address

Branbanigården, Sandvika

Tiltak (hva har vi gjort)

Byttet ut 500 vinduer og dører