Bolteløkka Allé 10

Oppdragsgiver

Bolteløkka Alle, ANS

Address

Bolteløkka Allé 10

Tiltak (hva har vi gjort)

Byttet vinduer og dører