Bjørnegård, Slependveien 1, 1388 Sandvika

Oppdragsgiver

Bærum Kommune

Address

Bjørnegård, Slependveien 1, 1388 Sandvika

Tiltak (hva har vi gjort)

Total rehabilitering innvendig, utskifting vinduer og dører. Tømrerarbeid, tapetsering